រឿង​ខ្លី

ខ្ញុំនៅក្នុងសៀវភៅ – ទំព័រដើម​

ខ្ញុំនៅក្នុងសៀវភៅ – ទំព័រដើម​

ទំព័រដើម  [អនាគត]: មានគេសួរខ្ញុំ ថាខ្ញុំបានអានសៀវភៅហ្នឹ […]

ME in the BOOK – Prologue

ME in the BOOK – Prologue

Prologue [Future]: Someone asked me if I’ve read that b […]

ទេវបុត្រSMS (ភាគ១)

ភាគ១៖ «លោកSMS» ១៧ ឧសភា ២០០៩ ល្ងាចម្សិលមិញ មានគេ​ច្រលំSM […]

បាក់ជើងមេឃ

នៅ​យប់មួយ​នោះ ខ្ញុំបាន​យល់សប្ត​គួរ​ឲ្យ​អស់សំណើច។ យល់​សប […]

កំពុង​តែ​សរសេររឿង {ទេវបុត្រ​SMS} ^___^

ថ្ងៃនេះ បើកសៀវភៅ​កំណត់ហេតុ​មកអាន។ អាន​បណ្តើរ សើចបណ្តើរ! […]

មនុស្ស​គម្រក់​

«មនុស្ស​គម្រក់» ជា​រឿង​មួយ ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​យូរ​ហើយ កាល​ […]

ចាប់ចិត្ត (Crush)

ចាប់ចិត្ត (Crush)

សៀមរាប ១៥ មីនា ២០១៤ ដល់​បាយ​ថ្ងៃ​ត្រង់ មេឃក៏​ក្តៅ ពោះ​ក […]

ទេវបុត្រ​បី​វិនាទី​

ទេវបុត្រ​បី​វិនាទី​

មួយ​ពីរ​បី… ប្រៀប​ដូច​ជា​នៅ​ក្នុង​រឿង​ភាគ​កូរ៉េ​អ […]

ច្បាស់​ជាង​មុន​

ពន្លឺ​ភ្លើង​ហ្វារ​ចាំង​ពី​ចម្ងាយ… បើក​បរ​នា​ពេល​អ […]

ផ្អាក​ការ​ផ្សាយ​

១៥ កុម្ភៈ ២០១៣ ងាក​ឆ្លៀត​ទៅ​ណេះ ងាក​ឆ្លៀត​ទៅ​ណោះ ហើយ​ប៉ […]