បញ្ចេញមតិ

ME in the BOOK – Prologue

Me in the book - prologue

Prologue

[Future]: Someone asked me if I’ve read that book. You know I replied I have; indeed, I haven’t. Then something like magic brought me into my high school life.

[Present]: I was checking the table drawers. Don’t ask me why. Just only wanted to get some stuff that the morning class forgot. Oh-hooooo!  I found rulers, snack, pens, and then a book. I opened it and then I saw someone was running. It was a girl. And that girl was me.

[Past]: Surprise! I was running then. Running, running… Should I have stopped? Oh, no. One, two, three. Three people was chasing me. Why? Why? I was asking myself why. I stopped. They caught me. I felt I was a princess at the moment. Felt beautiful. Charming. I winked at them. Smiled at them. Then they got stuck. “What?”- It was the question they asked me awkwardly. “Watch out!”- I shouted. They turned their head to what I pointed. Saw nothing! Ha-ha. It was too late I had run away from them a few miles.

Nope. Not a few miles. Just a few centimeters. I was slipped on the ground. What the mud on earth! Shit! Now the princess had changed to the ugly duck. Quack! Quack!

If only there was a prince. A prince. A prince. A prince. I would marry him. But it was not in a fairy tale. My prince was nowhere on earth. I was raped.

[Present]: I suddenly closed the book. I felt frightened. What happened to me now? Who was the girl? Me? Me in the book? How about me now in the class? I couldn’t differentiate who was the really me. Then someone entered to the class. She shouted if I’ve read that book. I said I have; but another sound said, I haven’t. Then I turned my eyes to that sound. I saw someone like I see in the mirror. She was another me.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

<span>%d</span> bloggers like this: