Archive | ខែមករា 2013

You are browsing the site archives by date.

ជំនឿ​

ពេល​ខ្លះ គួរ​តែ​អរគុណ​ដល់​ថ្ងៃ​រើស​សំរាម ដែល​អាច​ឲ្យ​ខ្ […]

ពន្លឺ​

«ពន្លឺ» និយាយ​ឲ្យ​ខ្លី ជា​ពាក្យ​ដែល​កំលាយ​ចេញពី​ពាក្យ​« […]