3 មតិ

Hardship

Give me a smile, I will give you a hug. But don’t look at my face; I will be in tear when you look into my eyes.
>>>Hmmm… This month is the month of the hell. If it was happened last three years, I would commit suicide again. Hmmm… At that time, I wish I would die after taking a lot of pills and no one would help me and let me die. And right now I wish the same. I wish I could commit suicide again…

3 comments on “Hardship

  1. He He ! Please think twice before do anything ! You have to think that Life is important no matter how it happened. I wish you be happy with your life…..and don’t forget to translate the important documents in my blog about how life is happened and you’ll feel much much better forever…..!!

  2. Ah Pov, I dont whether you ever think about this. life is the most preciouse gift of all. You are so young, you are so potential, you are so clever, but why do you do such a thing?
    Pov, Many people struggle for life, they live today only for today. They really want to live, with this I mean they really want to live until tomorrow. However, their extreme poverty and sickness draw them back. They live with fear that dont know when the god of death take that precious gift from them.
    Dont ever think of commit suicide that can’t solve any problems. When you do that you will lost everything including your family, friend, me your brother and most importantly yourself.
    I always support you to smile, to happy, and be strong, but never abandone yourself.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

<span>%d</span> bloggers like this: